Archive | Duben 2015

Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování

Na stránkách MŠMT bylo publikováno Metodické doporučení, které konkretizuje specifika dietního stravování v zařízeních školního stravování. Odborným garantem metodického pokynu a poskytování nutričních konzultací v rámci tohoto řešení je Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester (sekce VNP ČAS, www.sekce-vnpcas.cz). Mnoho tvrdé práce, ale jsem ráda, že jsem u toho mohla být.