Archive | Únor 2017

42. Angiologické dny 2017

23.-25. 2. 2017 proběhne v Praze tradiční Kongres České angiologické společnosti ČLS JEP „42. Angiologické dny 2017. Mám tu čest opět vystoupit v programu spolu s doc. Piťhou a doc. Vrablíkem s prezentací shrnující výsledky dvouletého edukačního projektu „Intensive Management of Dyslipidemia in Patients with Peripheral Artery Disease Including Their Families in Primary Care“. Více informací najdete na stránkách kongresu.