Poradenství

Věnuji se výživovému poradenství pro dospělé i děti. Již od počátku tohoto tisíciletí se specializuji na problematiku prevence civilizačních onemocnění, zejména kardiovaskulárních onemocnění, a to jako poradce, spoluřešitel či lektor několika grantových a edukačních projektů, přednášející nebo odborný partner pro média. Spolupracuji s TV Nova, ČT1, ČRo, připravuji podklady a příspěvky pro tisk a on-line portály. V současnosti jsem také členem odborného týmu pro systémové nastavení dietního školního stravování.

V individuálním poradenství se snažím klientům ukázat a naučit je, jak se správně stravovat. Ze zkušeností vím, že je důležité najít s každým individuální cestu, jak svou životosprávu upravit k lepšímu, často bez zbytečných přísných zákazů a náročných změn tak, aby byly pro klienta dlouhodobě udržitelné. Při svých doporučeních vycházím také z aktuálního zdravotního stavu klienta, z jeho dosavadních stravovacích návyků, míry pohybových aktivit a denního režimu.

Doporučení zahrnuje skladbu stravy, režim stravování, výběr potravin a doporučení pro jejich nákup. Součástí jsou také rady, jak připravit oblíbené recepty tak, aby byly v souladu s doporučením, a pomoc, jak efektivně a nenásilně zvýšit pohybovou aktivitu.