Archive | Září 2018

Přednášky pro školáky a rodiče předškoláků

Jsem moc ráda, že i v letošním školním roce pokračují pod hlavičkou Magistrátu hl. města Prahy semináře pro rodiče předškoláků a školáky základních škol. Aktivity, které dávají, podle mého názoru, ohromný smysl. Pro žáky ZŠ (poslední ročníky) jsou to dvouhodinové besedy na téma rozumný životní styl. Continue reading

Týden FH

Dnes (1. 9. 2018) začal trochu s předstihem týden FH (familiární hypercholesterolemie). Je to moje srdeční záležitost – spolupráce se spolkem Diagnoza FH, jejímž jsem také členem je prostě báječná. Spousta smysluplných projektů a aktivit s cílem zvýšit povědomí o této nemoci a být pomocníkem pro nemocné. Continue reading