O mně

Vystudovala jsem Střední hotelovou školu v Praze, a protože mě to hodně táhlo do kuchyně a k jídlu vůbec, dala jsem se na studium výživy na Vyšší zdravotnické škole obor Diplomovaný nutriční terapeut (tehdy ještě Diplomovaná dietní sestra). Před koncem studií jsem se začala věnovat poradenství po telefonu na bezplatné Informační lince zdravého životního stylu a zapojovat se do osvětově-edukačních aktivit pro širokou veřejnost. Po několika letech jsem poradenství opustila a začala se více věnovat edukační činnosti při osvětových akcích, v médiích i na odborných kongresech a konferencích. Současně jsem hned po studiu na škole zůstala jako učitelka odborných předmětů, zpočátku Technologie přípravy pokrmů, později i předmětů Dietologická praxe. Tato dvě zaměstnání se mi dařilo kloubit 8 let. V rámci nových výzev jsem po osmi letech na zdravotnické škole přijala nabídku učit na soukromém učilišti Pohostinství a stravování v Praze. Tentokrát nauku o výživě. Spolupráce trvala rok. Pak přišlo „plnění mateřských povinností“ a já oblast školství opustila, ale s pocitem, že se jednou určitě budu chtít vrátit.

Již od počátku tohoto tisíciletí se tedy věnuji výživovému poradenství pro dospělé, v posledních letech jsem rozšířila působnost i na děti. Při svých aktivitách se specializuji zejména na problematiku prevence civilizačních onemocnění, zejména kardiovaskulárních onemocnění (ale i jednotlivých rizikových faktorů, jako jsou obezita, dyslipidémie, diabetes mellitus aj.), a to jako spoluřešitel či lektor grantových edukačních projektů, a také jako poradce, přednášející nebo odborný partner pro média. Spolupracuji s TV Nova, ČT1, ČRo, připravuji podklady a příspěvky pro tisk a on-line portály. „Mým tématem“ také také spolupráce na systému dietního školního stravování.

Stále se věnuji i lektorské činnosti. Škola mě vždy lákala, a tak bylo jen otázkou času, kdy se do ní zase vrátím. Příležitost přišla od Soukromé vyšší odborné zdravotnické školy, kde pracuji s budoucími nutričními terapeuty. Jedná se o praktickou výuku technologie přípravy pokrmů a přípravy dietní stravy. Tedy opět mé oblíbené „jídlo-výživa-kuchyň“ :-).

můj stručný strukturovaný životopis najdete zde.