BMI a BMR

Body mass index (index tělesné hmotnosti)

BMI kalkulačka vypočítává Index tělesné hmotnosti, který je stále jeden z nejčastěji používaných ukazatelů nadváhy či obezity. Je to index vypočítaný z poměru tělesné výšky a váhy. Jedná se o orientační hodnotu, protože se při výpočtu nepřihlíží k dalším důležitým aspektům, jako je věk, procenta tukové a svalové hmoty (která je několikanásobně těžší než tuk), stavba těla, pohlaví. Proto berte výsledek z této BMI kalkulačky pouze jako orientační. Pro zjištění rizik spojených s vyšší tělesnou hmotností, je vhodné kombinovat BMI s měřením obvodu pasu. Odborné společnosti doporučují udržovat obvod pasu, který upřesňuje rozložení tělesného tuku, do 102 cm u mužů a do 88 cm u žen, ideálně však do 94, resp. 82 cm.

Bazální metabolismus

Výpočet BMR vám pomůže Stanovit, kolik energie (kcal/kJ) byste měli denně přijmout, třeba v případě, že potřebujete zhubnout. BMR je zkratka z anglického Basal Metabolic Rate, která znamená bazální metabolický výdej. Určuje energii, kterou tělo potřebuje k životu, aniž by se zabývalo dalšími jinými činnostmi. Je to taková „provozní energie“.

BMR se počítá podle výšky, váhy a záleží také na pohlaví. Pokud jste aktivní sportovec, je potřeba hodnotu vynásobit 1,8; pokud sportujete občas vynásobte hodnotu číslem 1,3 a pokud vůbec nesportujete, tak hodnotu vynásobte číslem 1,1. Pokud se chystáte snížit svoji hmotnost, měl by být váš  denní příjem energie o něco nižší. Do diet energeticky pod hodnotou BMR se v žádném případě neouzkouštějte!

Vzorec pro výpočet BMR
BMR (ženy)= 655,0955 + (9,5634 x váha v kg) + (1,8496 x výška v cm) – (4,6756 x věk v letech)
BMR (muži)= 66,473 + (13,7516 x váha v kg) + (5,0033 x výška v cm) – (6,755 x věk v letech)