Celostátní odborná konference Pohyb a výživa

logaFórum zdravé výživy společně se Sekcí výživy a nutriční péče a IKEMem pořádalo 19. října tradiční Celostátní odbornou konferenci Pohyb a výživa, kde jsem měla možnost přednést aktuální výsledky grantového projektu zaměřeného na cílenou režimovou intervence u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Na konferenci byla řada skvělých přednášek, všechny jsou, jako již tradičně, k dispozici na webu Fóra zdravé výživy. Najdete je zde.