„Úprava stravy nejen při dyslipidémiích“

Zítra mi bude ctí i potěšením přednášet v rámci semináře pro praktické lékaře problematiku výživy a celkové životosprávy při dyslipidémích.