Archive | 29.9.2017

Týden FH 2017

Stejně jako loni, tak i letos proběhl Týden FH (18.-22. 9. 2017) u příležitosti Mezinárodního dne FH. A já jsem moc ráda, že jsem u toho mohla být. Jedná se o osvětově edukační akci, která má za cíl zvýšit povědomí o FH. FH, neboli familiární hypercholesterolémie, je dědičné metabolické onemocnění, které postihuje cca každého dvoustého Čecha. Lidé s tímto onemocněním mají vysoké hladiny cholesterolu v krvi a také vysoké riziko onemocnění srdce a cév. Zcela zásadní je odhalit toto onemocnění včas a co nejdříve začít s léčbou – režimovou i pomocí léků. Continue reading