Týden FH 2017

Stejně jako loni, tak i letos proběhl Týden FH (18.-22. 9. 2017) u příležitosti Mezinárodního dne FH. A já jsem moc ráda, že jsem u toho mohla být. Jedná se o osvětově edukační akci, která má za cíl zvýšit povědomí o FH. FH, neboli familiární hypercholesterolémie, je dědičné metabolické onemocnění, které postihuje cca každého dvoustého Čecha. Lidé s tímto onemocněním mají vysoké hladiny cholesterolu v krvi a také vysoké riziko onemocnění srdce a cév. Zcela zásadní je odhalit toto onemocnění včas a co nejdříve začít s léčbou – režimovou i pomocí léků.

Osvětovou akci spojenou s měřením cholesterolu, nutričním poradenstvím a přednáškami organizovala Diagnóza FH, z.s. (spolek pacientů s familiární hypercholesterolemií a jejich blízkých) za odborné garance ČSAT a Sekce výživy a nutriční péče, z.s. Týden FH měl v participujících firmách (např. Alliance Healthcare, Avast, radio Evropa 2 a Frekvence 2 ad.) velký pozitivní ohlas, na poli prevence a osvěty se podařilo odvést kus práce. Zdravotníci během letošního Týdne FH (18. – 22. září) vyšetřili lipidový panel u více než 460 osob a zachytili až 6 osob s podezřením na familiární hypercholesterolemii (FH). Více informací najdete zde.