Přednášky pro školáky a rodiče předškoláků

Jsem moc ráda, že i v letošním školním roce pokračují pod hlavičkou Magistrátu hl. města Prahy semináře pro rodiče předškoláků a školáky základních škol. Aktivity, které dávají, podle mého názoru, ohromný smysl. Pro žáky ZŠ (poslední ročníky) jsou to dvouhodinové besedy na téma rozumný životní styl. Záměrně uvádím rozumný, protože samo slovo zdraví se v očích mnoha dostává na úroveň, kterou moc nerada vidím… Besedy jsou poučné i pro mě jako lektora. Pro rodiče předškoláků jsou to besedy nad problematikou výživy (moje téma), a také nábytku a školních tašek. Téma přednáší skvělá paní doktorka Věra Filipová, autorka mnoha metodických doporučení týkající se fyzioterapie dětí. Upozorňujeme tak rodiče na velké změny, které souvisí s přechodem ze školky do školy. Jsem ráda, že u toho opět můžu být.