Týden FH

Dnes (1. 9. 2018) začal trochu s předstihem týden FH (familiární hypercholesterolemie). Je to moje srdeční záležitost – spolupráce se spolkem Diagnoza FH, jejímž jsem také členem je prostě báječná. Spousta smysluplných projektů a aktivit s cílem zvýšit povědomí o této nemoci a být pomocníkem pro nemocné. Týden FH, jehož náplní je měření rizikových parametrů, osvěta a edukace v různých společnostech po celé české republice, je jedna z aktivit, na které se každý rok nesmírně těším. Kompletní zpravodajství přináší FB Diagnozy FH na: https://www.facebook.com/diagnozaFH