Webinář

Ve středu 11. 10. 2017 od 16:30 – 18:00 můžete sledovat již 4. webinář z dílny České společnosti pro aterosklerózu. Tématem jsou Otazníky v diagnostice a léčbě dyslipidémií. Jedna ze tří přednášek moje – velká čest být v takové společnosti. Sledovat můžete na: na www.lecbadlp.cz

Program: 

Genetická diagnostika DLP (doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.)

Co lze a co nelze očekávat od úpravy režimu při léčbě DLP (Věra Boháčová, DiS.)

Méně běžné možnosti léčby dyslipidemií aneb když statiny nestačí (doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.)

LDL aferéza (Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.)